Dag van het Klimaatakkoord 1 november 2021

De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november 2021 komt eraan. De energietransitie is een breed begrip en gaat, behalve over technische veranderingen van het energiesysteem ook over sociale veranderingen zoals veranderingen in levensstijl, in de manier van besturen en ook in het betrekken van mensen. Er wordt al hard gewerkt aan de huidige doelen uit het Klimaatakkoord en ook het nieuwe doel van 55 procent CO2 reductie meegenomen met als einddoel de nul procent uitstoot in 2050.

Op de Dag van het Klimaatakkoord, maandag 1 november, staan zes elementen centraal: het energiesysteem, de sociale kant, de levensstijl, de situatie nu, waar we in 2030 moeten staan en de blik op 2050. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de opzet van het programma. Het wordt een dag om te informeren, debatteren, motiveren, verbinden en verrassen. Suggesties, ideeën en betrokkenheid zijn welkom.

Bij het energiesysteem gaat het onder andere over waterstof, opslag of hergebruik van CO2, netwerken, opslag van energie, wind en zonne-energie, geothermie en aquathermie, warmtenetten.

De sociale transitie gaat over rechtvaardigheid, over betrokken burgers, over draagvlak en weerstand, over de manier waarop de transitie vorm krijgt en door wie, over kansen in de arbeidsmarkt en ook over bedreigingen.

De transitie heeft ook invloed op onze levensstijl. Gaan we meer deelvervoer gebruiken? Eten we minder vlees? Doen we langer met onze spullen? Reizen we minder met het vliegtuig en fietsen we meer? Blijven we vaker thuiswerken? Worden we allemaal lid van een lokale energie coöperatie? Kortom: gaan we ons gedrag zo aanpassen zoals we als burger in enquêtes zeggen te gaan doen?

Ideeën en suggesties om er een enerverende dag van te maken zijn welkom. Je kunt je belangstelling laten weten via info@klimaatakkoord.nl . Via deze website is de opbouw van het programma te volgen.

klimaat (2)