Hoe ver staat het nu met die plannen?

Op 1 oktober 2020 was de deadline voor de eerste concept RES’sen en wordt duidelijk hoe de plannen in de regio met betrekking tot zon en wind optellen voor het hele land. In de periode tot 31 december 2021 werken de gemeenten aan de vertaalslag voor hun eigen gemeente in een Transitievisie Warmte (TVW) en parallel daaraan maken de provincies, de gemeenten en de waterschappen gezamenlijk de volgende versie van hun RES, de RES 1.0. De deadline daarvoor is   1 juli 2021. Techniek Nederland heeft van de huidige RES’sen samenvattingen gemaakt, doorvertaald naar de installatiewereld. U kunt deze downloaden op de homepagina van dit platform.