Slim ondernemen

Digitale hulpmiddelen

Maak gebruik van digitale tools en platforms

De energietransitie is een langdurig proces met als eerste stip op de horizon 2030 en met als einddoel 2050. Om de klimaatdoelen te halen, is of wordt huidige wet- en regelgeving aangepast of nieuwe regels vastgesteld. Wij  informeren je over deze wetgeving bij het onderdeel Regelgeving op dit platform. Wij faciliteren u hier met hulpmiddelen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Een belangrijke uitdaging in de energietransitie is het op effectieve wijze bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Energieloketten en overige energieadvies-platforms spelen daarin een belangrijke rol. Wij geven hier inzicht in de verschillende platforms en adviseren over de samenwerking daarmee.

Logo GIS applicatie

Marktanalyse tool Installatiekansen.nl

De GIS-applicatie installatiekansen.nl is een marktanalyse tool die inzicht geeft in het gebruik van diverse technieken in heel Nederland, tot op wijk- en buurtniveau. Je kunt bijvoorbeeld zien waar er in jouw omzetgebied zonnepanelen zijn geplaatst en waar warmtenetten zijn aangelegd of gaan worden. Je kunt zelfs jouw eigen klantenbestanden inlezen. Daarbij kan je in kaart brengen waar nog extra omzet mogelijk is, rekening houdend met de actuele wet- en regelgeving zoals de Informatieplicht en de energielabel C verplichting voor kantoren in 2023. Deze tool is speciaal door Techniek Nederland ontwikkeld voor de leden en wordt gratis ter beschikking gesteld. De tool wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe datasets. 

Bespaartool DEB

Digitale bespaartool voor uitvoer van de Informatieplicht

De bespaartool DEB een innovatief instrument waarmee mkb’ers aan de hand van hun bedrijfsgegevens inzicht krijgen in hun potententiele energiebesparing. Zij zien onder andere hoeveel geld iedere energiebesparende maatregel oplevert voor hun bedrijf, hoe groot de investering is en welke leveranciers er in de buurt gevestigd zijn. Duurzaam. Energie. Besparen (DEB) is een initiatief van MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor leden van Techniek Nederland is deze tool gratis. 

 

 

logo campagne Zet ook de knop om

Energiebesparingstips voor klanten

Steeds meer Nederlanders besparen energie, nu de energieprijzen enorm zijn gestegen. Welke tips kun jij je klant geven om energie te besparen? Op de campagnesite www.zetookdeknopom.nl staan laagdrempelige maatregelen die de meeste consumenten zelf kunnen nemen. 

Ondernemers kampen met dezelfde zorgen om de hoge energierekeningen. Daarvoor is een aparte webpagina gemaakt met bespaartips speciaal voor ondernemers en eigenaren van utiliteitsgebouwen. Zet ook de knop om - Bedrijven

Als je klant wilt weten of zijn huis wel geschikt is voor een warmtepomp, verwijs hem dan door naar de Verbetercheck op www.verbeterjehuis.nl:

 

 

buitenunit warmtepompinstallatie

Rekentool geluid buitenunits warmtepompen en airco's

In het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan er echter vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een rekentool laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. De rekentool berekent in een gegeven situatie het maximaal geluidvermogen niveau dat voor een buitenunit toelaatbaar is.

Gratis e-learning module

Door de complexiteit van deze rekentool is een online e-learning module ontwikkeld als leidraad bij het gebruik van de rekentool. Er wordt gekeken naar een aantal veel voorkomende praktijksituaties. De module is nu vrij beschikbaar via NVKL op https://www.nvkl.nl/rekentool/.

samenwerking adviesplatforms

Samenwerken met adviesplatforms verduurzaming

Wat is een adviesplatform? Op een adviesplatform voor woningverduurzaming krijgen particulieren informatie en advies over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Het platform biedt vaak een combinatie van on- en offline dienstverlening. Soms wordt voor een volledige digitale aanpak gekozen. We tonen in de applicatie Installatiekansen.nl alleen platforms die direct samenwerken met installateurs.

afbeelding scherm laptop

Een goede profielpagina heeft effect!

De meeste installatiebedrijven hebben wel een vermelding op een of meerdere online energieloketten. Wat het doel ook is met die vermeldingen, een goede presentatie van het bedrijf beïnvloedt de resultaten van deelname aan dit soort platforms.

Dat begint bij de energieadvies-platforms die de gelegenheid moeten bieden om je bedrijf goed te presenteren. (Daarvoor heeft Techniek Nederland het “Advies functionaliteit profielpagina installatiebedrijven op energieadvies-platforms” ontwikkeld dat gedeeld wordt met de beheerders van verschillende platforms.)

Zelf hebben jullie natuurlijk ook veel invloed op de kwaliteit van de bedrijfsprofielen. 

 

Slimme meter

Slimme meter Toolbox voor de particuliere en zakelijke markt

De slimmer meter geeft in combinatie met een energieverbruiksmanager (meestal een app, display of website) bewoners en ondernemers informatie over het eigen energieverbruik. Kennis over de aanwezigheid van slimme meters kan voor bouw- en installatiebedrijven aanleiding zijn om energiebesparing bij hun klanten onder de aandacht te brengen. Adviezen over energiebesparing hebben meer kans van slagen wanneer de ontvanger wéét hoe zijn energieverbruik is opgebouwd. In de Slimme meter Toolbox vindt je praktische informatie en marketing tools voor sales acties naar particuliere of zakelijke klanten.

zane-lee-joJvfijEc4s-unsplash-(1)

Verduurzaming utiliteitsbouw

Volgens het energielabel zou het kantoor jaarlijks 100 kWh per m2 moeten verbruiken. Maar hoeveel verbruikt dit kantoor in de praktijk nu echt? Zijn de verwarmingsinstallaties wel goed ingeregeld? En in het bos van verduurzamingsmaatregelen, welke zijn voor dit specifieke pand nu de slimste om toe te passen? Met inzicht in het werkelijke energiegebruik per m2 van het gebouw kun je, als installateur vaak al direct zo’n 15% energie voor je klant besparen. En kun je bovendien de optimale verduurzamingsroute bepalen. Datagedreven verduurzaming noemen we dat. Per vandaag is het mogelijk door de lancering van het Datastelsel Verduurzaming Utiliteitsbouw (DVU)