Tools voor slim ondernemen

Digitale hulpmiddelen

Digitale hulpmiddelen bij nieuwe regelgeving

De energietransitie is een langdurig proces met als eerste stip op de horizon 2030 en met als einddoel 2050. De ambities zijn stevig en raken ons allemaal, particulieren en bedrijven. Om de klimaatdoelen te halen, is of wordt huidige wet- en regelgeving aangepast of nieuwe regels vastgesteld. Installateurs hebben daar nu al mee te maken. Wij  informeren u over deze wetgeving bij het onderdeel Regelgeving op dit platform en faciliteren u hier met hulpmiddelen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Logo GIS applicatie

Marktanalyse tool Installatiekansen.nl

De GIS-applicatie installatiekansen.nl is een marktanalyse tool die inzicht geeft in het gebruik van diverse technieken in heel Nederland, tot op wijk- en buurtniveau. Je kunt bijvoorbeeld zien waar er in jouw omzetgebied zonnepanelen zijn geplaatst en waar warmtenetten zijn aangelegd of gaan worden. Je kunt zelfs jouw eigen klantenbestanden inlezen. Daarbij kan je in kaart brengen waar nog extra omzet mogelijk is, rekening houdend met de actuele wet- en regelgeving zoals de Informatieplicht en de energielabel C verplichting voor kantoren in 2023. Deze tool is speciaal door Techniek Nederland ontwikkeld voor de leden en wordt gratis ter beschikking gesteld. De tool wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe datasets. 

Bespaartool DEB

Digitale bespaartool voor uitvoer van de Informatieplicht

De bespaartool DEB een innovatief instrument waarmee mkb’ers aan de hand van hun bedrijfsgegevens inzicht krijgen in hun potententiele energiebesparing. Zij zien onder andere hoeveel geld iedere energiebesparende maatregel oplevert voor hun bedrijf, hoe groot de investering is en welke leveranciers er in de buurt gevestigd zijn. Duurzaam. Energie. Besparen (DEB) is een initiatief van MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor leden van Techniek Nederland is deze tool gratis. 

 

 

Slimme meter

Slimme meter Toolbox voor de particuliere en zakelijke markt

De slimmer meter geeft in combinatie met een energieverbruiksmanager (meestal een app, display of website) bewoners en ondernemers informatie over het eigen energieverbruik. Kennis over de aanwezigheid van slimme meters kan voor bouw- en installatiebedrijven aanleiding zijn om energiebesparing bij hun klanten onder de aandacht te brengen. Adviezen over energiebesparing hebben meer kans van slagen wanneer de ontvanger wéét hoe zijn energieverbruik is opgebouwd. In de Slimme meter Toolbox vindt je praktische informatie en marketing tools voor sales acties naar particuliere of zakelijke klanten.

buitenunit warmtepompinstallatie

Rekentool geluid buitenunits warmtepompen en airco's

In het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buitenunits voor warmtepompen en airco’s voor woningen en woongebouwen. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan er echter vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een rekentool laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. De rekentool berekent in een gegeven situatie het maximaal geluidvermogen niveau dat voor een buitenunit toelaatbaar is.

samenwerking adviesplatforms

Samenwerken met adviesplatforms verduurzaming

Wat is een adviesplatform? Op een adviesplatform voor woningverduurzaming krijgen particulieren informatie en advies over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Het platform biedt vaak een combinatie van on- en offline dienstverlening. Soms wordt voor een volledige digitale aanpak gekozen. We tonen in de applicatie Installatiekansen.nl alleen platforms die direct samenwerken met installateurs.