Kansen in de regionale energie- en warmteplannen

Installateurs werken samen aan duurzaam Nederland

Het klimaat verandert. In de klimaatdoelen van Parijs (2015) is afgesproken dat we wereldwijd moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt. Dat kan als we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. In het Klimaatakkoord (2019) zijn de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie in Nederland vastgelegd. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95% tot 100% in 2050. 

Alleen als er nu snel ingrijpende en grootschalige maatregelen worden genomen, is een beperking tot 1,5 of twee graden opwarming nog mogelijk, stelt het IPCC, het klimaatpanel van de VN, in het rapport dat begin augustus 2021 verscheen.

Ambitieus, jazeker! Is het haalbaar en betaalbaar? Dat moet nog blijken. Wat wel duidelijk is: in deze enorme opgave spelen installatiebedrijven een hele belangrijke rol. Zonder techniek draaien de windmolens en de warmtepompen niet!

Dit online platform is speciaal ontwikkeld voor installateurs, zowel ondernemers als werknemers. Je vindt hier veel informatie over de energietransitie, vooral over de regionale en lokale plannen van provincies en gemeenten. Die plannen leiden tot nieuwe warmtevisies tot op wijkniveau. Belangrijk voor jou als installateur want daar zitten jouw klanten.

windmolens langs het water

Dit platform geeft antwoord op vragen als:

 • Welke kansen biedt de energietransitie voor installateurs?
 • Welke keuzes moet je dan maken als ondernemer, als werkgever en als netwerkpartner?
 • Hoe kun je je als ondernemer voorbereiden op de ontwikkelingen voor de komende tien jaar?
 • Wat is een Regionale Energie Strategie (RES)?
 • Wat is een Transitievisie Warmte (TVW)?
 • Wat betekent het voor installateurs als gemeenten kiezen voor warmtenetten?
 • Wat zijn green skills en hoe ontwikkel je die?
 • Wat is mogelijk op het gebied van bijscholing, zij-instroom en opleidingen?
 • Wat is nodig om je te specialiseren in warmtepomptechniek?
ROUTEWIJZER WARMTEPOMPEN
Klik hier!

Routewijzer installatiekansen

Om de energietransitie van de gebouwde omgeving te realiseren zijn veel technische oplossingen mogelijk. Welke oplossingen zijn er en op welk gebied kun je je als installatiebedrijf ontwikkelen en de medewerkers opleiden? Een aantal vragen leiden je naar kansen die op basis van een aantal toekomstscenario’s voor je uitgewerkt zijn tot op drie niveau's: Bedrijfsvoering, Ontwikkeling/Scholing en Samenwerking. Meer informatie over 19 mogelijke toekomstscenario’s vind je ook in het hoofdmenu bij de tab Kansen.

Kies jouw route naar een toekomstbestendig bedrijf!

Kies je eigen vakdiscipline en het vakgebied waar je je in wilt (door)ontwikkelen en klik op Start kansenroute.

Regionale Energie Strategie

Een Regionale Energie Strategie (RES) is een gezamenlijke plan van provincies, waterschappen en gemeenten om de energietransitie te versnellen in hun regio via keuzes over duurzame opwekking van elektriciteit (zon en wind) en warmte. Deze 30 RES'sen zijn een gevolg van de afspraken in het Klimaatakkoord. Per 1 oktober 2020 zijn de concept RES'sen ingediend. Per 1 juli 2021 zijn deze concepten verder uitgewerkt naar een versie RES 1.0. Gemeenten werken deze plannen uit in warmtevisies tot op wijkniveau. Deze visies en de uitvoering daarvan hebben grote gevolgen voor jouw bedrijfsactiviteiten in de komende tien jaar.

Download de RES van jouw regio als startpunt van een toekomstverkenning voor je bedrijf tot aan 2030. Meer informatie over de RES'sen vind je hier.

Sluit formulier

Kies de RES in jouw regio

Selecteer jouw RES-regio, vul je gegevens in en download de gratis RES-samenvatting van Techniek Nederland.

Download de samenvatting concept-RES
landkaartje met 30 RES regio's
https://www.youtube.com/embed/bbdCTXUDQx4

Kennis en vaardigheden op peil houden om kansen te benutten

Ruud Meijns van M&O Techniek vindt dat kennis en vaardigheden op peil houden nodig is om als installatiebedrijf kansen te kunnen benutten in de energietransitie. Hij zette het Energietransitie centrum op waarin hij klanten informatie geeft over nieuwe technieken zoals warmtepompen. Hij verkoopt geen cv-ketels meer en zijn medewerkers zijn bijgeschoold als warmtepompmonteurs.

Het verhaal van Ruud Meijns is onderdeel van de serie 'Ondernemers in transitie vertellen'. Kijk hier voor meer verhalen van koplopers.

Bekijk video Ruud Meijns van M&O Techniek
Installateur bij zijn bedrijfsauto

Het laatste nieuws

 • Warmtetour 2023 van start

  De energietransitie heeft ons al veel kennis en ervaring opgeleverd. Die willen we graag delen en toegankelijk maken. Speciaal voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector organiseren Aedes en Platform31, met partners...

 • Het Warmtepomp versnellingsplan voor 60 miljoen pompen in Europa

  De European Heat Pump Association (EHPA) heeft op 7 juni de Heat Pump Accelerator gelanceerd oftewel het Warmtepomp versnellingsplan. Dit plan was op 6 juni al gepresenteerd aan de Eurocommissaris voor Energie, Kadri Simson. Een...

 • Voorlichtingscampagne warmtepompen overheid

  Op 28 november 2022 startte de eerste fase van de voorlichtingscampagne over warmtepompen van de overheid. De campagne is ontwikkeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als onderdeel van het Actieplan hybride...

 • Tips energiebesparing voor klanten

  Steeds meer Nederlanders besparen energie, nu de energieprijzen enorm zijn gestegen. Welke tips kun jij je klant geven om energie te besparen? Op de campagnesite Zet ook de knop om staan laagdrempelige maatregelen die de meeste...

 • Hulpmiddelen voor het klantgesprek over warmtepompen

  Warmtepomp installaties behoren tot de duurzame verwarmingssystemen. Dat is redelijk nieuwe techniek voor consumenten, soms zelfs ook voor monteurs. Om installatiebedrijven te helpen in het verkoopgesprek hebben we een aantal...

 • Nieuw: de Routewijzer warmtepompen

  Je vind deze routewijzer op de homepage, onder het groene kader via de speciale button. Het platform is opgezet om installateurs inzicht te geven over allerlei zaken rondom de energietransitie en die informatie gebundeld op een...

 • Tips om water en energie te besparen

  Besparing van energie en (drink)water is actueler dan ooit. Hoe pas je dit in de praktijk toe?  ...

 • Miljoenennota 2023: energietransitie urgenter dan ooit

  Het verduurzamen van woningen en gebouwen in Nederland is volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland belangrijker dan ooit. Voorzitter Doekle Terpstra vindt het een belangrijk signaal dat het kabinet blijft investeren in...

 • Subsidie DUMAVA start 3 oktober 2022

  Hou je je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed voor zakelijke klanten? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorg- of cultuurinstellingen, verenigingsgebouwen, buurthuizen, religieuze instellingen of rijksmonumenten?...

In samenwerking met

Heb je vragen over allerlei zaken rondom de energietransitie?

Op onze veel gestelde vragen pagina kun je jouw vraag waarschijnlijk snel terug vinden. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je altijd contact opnemen met een van onze beleidsmedewerkers via onze contactpagina. We helpen je graag verder!