Subsidie voor nieuwe elektrische bestelauto’s

Schaf je als ondernemer een nieuwe elektrische bestelauto aan? Dan kun je subsidie krijgen. Maar let op: 2024 is het laatste jaar waarin je een aanvraag kunt doen. Vanaf dinsdag 23 april 2024 kun je een aanvraag doen tot maximaal € 5.000 per bestelauto. Er is een budget van € 30.000.000 beschikbaar.

Voor welke bestelauto’s?

 • Nieuwe bestelauto’s met een elektromotor (hier valt ook waterstof onder). De bestelauto moet volledig uitstootvrij zijn. Een (plug in) hybride bestelauto valt hier zodoende niet onder.
 • Lichte bestelauto’s (voertuigcategorie N1) of zware bestelauto’s (voertuigcategorie N2) met een maximaal gewicht van 4.250 kg.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) is € 20.000,- of hoger (exclusief btw).
 • De lichte bestelauto (N1) met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen heeft een actieradius van minimaal 100 kilometer. Voor alle overige bestelauto’s (N1 en N2) geldt deze minimale actieradius niet.
 • RVO heeft een lijst samengesteld van bestelauto’s die in aanmerking komen voor de subsidie.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt een percentage van de netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2). De netto catalogusprijs is hierbij exclusief btw, inclusief bpm en opties die fabrikant of importeur aanbracht voor afgifte kenteken. De verkoopprijs is exclusief btw. De percentages zijn:

 • Voor kleine bedrijven 12%. Een klein bedrijf heeft minder dan 50 werknemers en een jaaromzet en/of jaarbalans van 10 miljoen euro of minder.
 • Voor middelgrote bedrijven 10%. Een middelgroot bedrijf heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van € 50 miljoen of minder of een jaarbalans van 43 miljoen euro of minder.
 • Voor grote bedrijven 7%.
 • Voor alle bedrijven geldt een maximale subsidie van € 5.000,- per bestelauto.

Let op: andere overheidssubsidies worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking komt. Een uitzondering hierop is de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • De koop- of financial leaseovereenkomst is op het moment van de subsidieaanvraag nog niet definitief.
 • De bestelauto mag op het moment van de subsidieaanvraag nog niet op naam van de aanvrager staan.
 • De bestelauto moet minimaal drie jaar in bezit van de aanvrager blijven.

Hoe werkt de aanvraag?

De subsidie vraag je digitaal aan bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).
Hiervoor heb je het volgende nodig:

 • E-herkenning niveau 2+.
 • KvK of BSN-nummer.
 • Een niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst. Hiervoor kan in de overeenkomst de opschortende voorwaarde worden opgenomen: ‘Order wordt definitief na indienen aanvraag SEBA’.
 • De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2).
 • Hoogte van de eventuele al aangevraagde of ontvangen subsidies voor aanschaf van de bestelauto.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en de bedrijfsautolijst zijn te vinden op de website van het RVO over Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s.