Projecten in de energietransitie

Welke projecten zijn interessant voor installateurs?

Vanuit het klimaatakkoord ligt de eerste stip aan de horizon in 2030 met een doorloop naar 2050. Vanuit de overheid en diverse organisaties worden landelijke, regionale en lokale projecten opgezet om met de energietransitie aan de slag te gaan. Dat varieert van concrete projecten zoals versnelde duurzame renovatie van huurwoningen als het aanpassen van wet- en regelgeving om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Techniek Nederland werkt mee aan een aantal projecten waarbij de rol van installateurs van cruciaal belang is om de plannen uit te kunnen voeren. Andere projecten zijn weer relevant omdat installateurs er zelf mee aan de slag moeten zoals het voldoen aan nieuwe wetgeving.  

zwembad

BespaarGarant methode voor verduurzaming utiliteit

Ben je als installateur werkzaam in de utiliteitssector en heb je te maken met klanten die hun pand willen of moeten verduurzamen? Dan kan Stichting BespaarGarant jouw klanten daarbij helpen om samen met jou stapsgewijs tot een betrouwbaar en financierbaar verduurzamingsproject te komen.

De stichting biedt een betrouwbare standaardmethode om gebouwen te laten verduurzamen met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten. Het is nadrukkelijk een open standaard. Dit betekent dat alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven en energie-adviseurs kunnen meedoen. Meer informatie over dit project waar Techniek Nederland aan deelneemt.

zonnepanelen

Subsidie voor drie projecten Bouw en Techniek Innovatiecentrum

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige R&D-programma’s. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen. In maart 2021 hebben drie consortia van het BTIC subsidie ontvangen via de MOOI-regeling voor renovatieprojecten.