Regelgeving rondom energietransitie

nieuwbouw huizen met panelen

Wat mag en wat moet?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken. Het belangrijkste doel is de CO2-uitstoot te verminderen. Voorwaarde is dat de stappen naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar moeten zijn en maatregelen geleidelijk worden ingevoerd.

Aanpassing wet- en regelgeving nodig

Door de maatregelen die nu gelden en nog zullen volgen om dat doel te bereiken was en is het nodig om bestaande wetten aan te passen en nieuwe regels in te voeren. 

Subsidies verduurzaming voor bedrijven

Naast nieuwe regelgeving als gevolg van het klimaatakkoord zijn er ook (nieuwe) subsidies ingesteld om energiebesparing en verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Er zijn subsidies voor bedrijven, particuliere huiseigenaren (incl. Vve’s) en verhuurders. Meer informatie over subsidies vind je op deze pagina.

 

installatie op dak kantoor

EPBD III: regelgeving voor verbetering energieprestatie van gebouwen

De EPBD III is gericht op de verbetering van de energieprestatie van gebouwen om het energiegebruik te verminderen. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in het Bouwbesluit 2012. Vanaf deze datum moet in Nederland aan de regeling en eisen worden voldaan.

De EPBD III is gericht op allerlei organisaties en personen die in de gebouwde omgeving actief zijn. Denk aan woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten.

Techniek Nederland heeft geconstateerd dat er mogelijk een afwijking bestaat tussen de Bouwregelgeving en de interpretatie van de uitvoerder van de regeling. Dat heeft veel discussie opgeleverd. Er is veel afstemming nodig geweest tussen Techniek Nederland en de wetgever. Dit heeft tot het 'Informatiedocument EPBD III voor installateurs' geleid. 

Meer informatie over de drie onderdelen van deze wetgeving

kantoorpand

Energielabel C kantoren per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Een logische stap is om het energielabel C te combineren met de energiebesparende maatregelen van de Informatieplicht. Dat voldoe je meteen aan twee belangrijke wetten en voorkom je boetes. Deze informatie is ook belangrijk voor je zakelijke klanten.

Windmolens woonwijk

BENG-eisen voor nieuwbouw

Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten sinds 1 januari 2021 voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Gebouwen dragen in belangrijke mate bij aan het landelijk energieverbruik. Er ligt in Nederland een ambitie van 1 miljoen nog te bouwen woningen. De nieuwe BENG-eisen zorgen voor het beperken van energieverbruik.

De energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:

  • BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Deze eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw. BENG is gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, de Trias Energetica. De EPC voldoet niet meer. De BENG-eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen.

De consequenties van deze strengere eisen zijn groot voor ontwikkelaars, architecten, bouwers en installateurs.

Rekenmethode voor het toetsen van BENG-eisen

Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt met de NTA 8800. Download gratis dit document: NTA 8800:2022 nl (nen.nl) Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. Hou de site van NEN dus goed in de gaten!

Meer informatie over de BENG-eisen 

ledverlichting in fabriekshal

Informatieplicht Energiebesparing vanaf 2023

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Als dat het geval is moet je daar een keer in de vier jaar over rapporteren via de informatieplicht of de onderzoeksplicht. Welke rapportage je in moet dienen in het eLoket van de RVO hangt af van het energieverbruik en de activiteiten die op jouw locatie worden uitgevoerd. De volgende ronde is in 2023 als ook label C voor kantoren van kracht wordt. De rapportages moeten voor 1 december 2023 ingevoerd zijn. Dit geldt ook voor bedrijven die in 2019 in de 1e ronde van de informatieplicht gemeld hebben.

De insteek van de Informatieplicht Energiebesparing is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Uitgangspunten zijn de Energiebesparende maatregellijsten (EML’s) die de RVO heeft opgesteld. 

Meer informatie over de Informatieplicht