Kansen in de energietransitie

Windmolens in zee

Welke mogelijkheden zijn er?

Voor elke wijk of buurt stelt de gemeente een Wijkuitvoeringsplan op. Het verduurzamen van een wijk of buurt duurt vaak meerdere jaren. Dat vraagt om een intensieve samenwerking tussen lokale belanghebbenden en marktpartijen. Gemeenten worden daarbij ondersteund met behulp van de website www.wijkkompas.nl.

Om de Wijkaanpak vorm te geven zijn samen met onder andere de gemeenten (VNG) en Expertise Centrum Warmte (ECW) vijf warmte strategieën benoemd. Voor installatiebedrijven, actief in de gebouwde omgeving, bieden deze strategieën volop kansen. Van eenvoudige uitdagingen tot complex vraagstukken. Van aanpassingen in woningen en kleine utiliteitsgebouwen, tot veranderingen in de energie-infrastructuur en de energieopwekking.

Kansen uitgewerkt tot scenario's

Techniek Nederland heeft deze kansen alvast voor je uitgewerkt tot toekomstscenario's. Bekijk onderstaand overzicht voor informatie over de kansen voor jouw bedrijf. Waar liggen mogelijkheden; wat kun je nu al doen en wat heb je nodig om mee te kunnen liften op de Wijkaanpak? 

Wil je eerst een beeld krijgen van wat er in jouw regio gaat gebeuren op het gebied van energietransitie? Lees dan eerst onze samenvatting van de Regionale Energie Strategie (RES) in jouw regio via de RES module op de homepagina van dit platform.

Marktanalyse tool om kansen in kaart te brengen

Techniek Nederland heeft de marktanalysetool www.installatiekansen.nl ontwikkeld. Daarmee kun je, zelfs met de invoer van je eigen klantgegevens, de uitgewerkte kansen letterlijk in kaart brengen binnen je eigen omzetgebied. Dat geeft een prognose voor de komende jaren waar je als ondernemer stappen kunt nemen om je bedrijf toekomstbestendig te maken.        

 

Kansen

 • E-installateurW-installateur

  Duurzame woningaanpassing voor ouderen

  Ouderen blijven langer thuis wonen. Daarvoor moet het huis aangepast worden. Door het ook te verduurzamen sla je twee vliegen in één klap! Veel consumenten richten zich tegenwoordig op verduurzaming en energie. En dat is ook niet...

 • E-installateur

  Prefab energiemodule

  Door industrialisatie komen er steeds meer en betere pre-gefabriceerde energiemodules beschikbaar. Met deze energiemodules worden oplossingen geboden voor verwarming, warm tapwater, ventilatie en soms ook energieopslag. Meestal...

 • W-installateur

  Voorbereiden op groen gas

  Diverse gemeenten zetten op langere termijn in op het benutten van groen gas (uit de omgeving). Dan is het slim om een hybride warmtepomp te installeren, waarbij op termijn de hr-ketel geschikt moet zijn of gemaakt worden voor...

 • E-installateurW-installateur

  Effectief verwarmen

  Door de capaciteit van de verwarmingsafgifte te vergroten en goed in te regelen is verwarming op  lagere temperaturen mogelijk....

 • E-installateur

  E-mobiliteit

  In de e-mobiliteitsbranche is het steeds interessanter om de batterijen van de auto ook te benutten als buffer. Er is een potentieel van 1,5 miljoen te plaatsen laadpalen tot 2030 en biedt daarmee een grote omzetkans, ook vanuit...

 • W-installateur

  Aansluiten op een warmtenet

  Een nieuwe aansluiting op een warmtenet bestaat uit het plaatsen van een afleverset en het inregelen van de afleverset en het afgiftesysteem. Als bewoners van het gas af willen en overgaan op een warmtenet is een combinatie met...

 • W-installateur

  Decentrale warmte opwek- en opslagstations

  Soms worden lokale warmtenetten voorzien van een seizoenbuffering van zonnewarmte en/of restwarmte met een aanvullende oplossing per woning voor warmtapwater. Een aanbod met een duurzame warmtapwater voorziening ligt dan voor...

 • W-installateur

  Voorbereiden op blauw gas (vanaf 2030)

  Diverse gemeenten zetten op langere termijn in op het benutten van waterstof (uit de omgeving). Dan is een hybride warmtepomp geschikt als op termijn de hr-ketel aangepast wordt of vervangen wordt door een waterstofketel. Veiligheid...

 • W-installateur

  Laag temperatuur lucht-water warmtepomp (LT)

  Bij zeer goed geïsoleerde woningen is gebruik van een laag temperatuur lucht-water warmtepomp een goede maatregel mits goed ingeregeld, het afgifte systeem daarvoor geschikt is en de luchtdichtheid geborgd is. Teveel installatiegeluid...

 • W-installateur

  Vraagreductie warmte

  Bij matig en goed geïsoleerde woningen is vaak winst te halen door de warmtebehoefte te reduceren door aanvullende isolatie en kierdichting....

 • W-installateur

  Hybride warmtepomp

  Bij woningen met een hr-ketel kan een hybride warmtepompsysteem aardgas besparen. Ook hier geldt dat het afgiftesysteem goed ingeregeld moet zijn en ongewenst geluid van de buitenunit voorkomen moet worden....

 • W-installateur

  Bodemwarmtepomp (LT)

  Bij goed en zeer goed geïsoleerde woningen is een laag temperatuur bodemwarmtepomp een goede optie mits goed ingeregeld en een geschikt afgifte systeem, borging van de luchtdichtheid en het voorkomen van teveel installatiegel...

 • W-installateur

  Hoog temperatuur lucht-water warmtepomp (HT)

  Bij matig en goed geïsoleerde woningen is gebruik van een hoog temperatuur lucht-water warmtepomp een goede maatregel mits een goed ingeregeld afgifte systeem en teveel installatiegeluid voorkomen wordt....

 • W-installateur

  Duurzaam warmtapwater

  De duurzame opwekking van energie voor warmtapwater is een uitdaging bij verduurzaming van woningen.  De warmtetransitie focust zich op het duurzaam opwekken van de warmte, zonder fossiele brandstoffen. Deze warmte wordt gebruikt...

 • E-installateur

  Energieopslag via monitoring gebruik

  Thuisopslagsystemen zijn niet alleen populair bij huiseigenaren, die met behulp van de combinatie fotovoltaïsch systeem / opslagsysteem het verbruik van stroom uit het elektriciteitsnet willen reduceren. Ook elektriciteitsbedrijven...

 • W-installateur

  Comfort bij goed – zeer goed geïsoleerd

  Als woningen goed zijn geïsoleerd en de bewoners waarde hechten aan gezondheid en comfort, zijn comfort verbeteringen mogelijk zoals verbeteren luchtdichtheid en binnenlucht kwaliteit en beperking van installatiegeluid....

 • W-installateur

  Duurzaam warmtapwater bij lagere temperatuur warmtenet

  Bij verduurzaming van (nieuwe) warmtenetten wordt vaak de temperatuur verlaagd naar middentemperatuur of laagtemperatuur. Het gebruik van een booster warmtepomp voor warmtapwater is dan aantrekkelijk....

 • W-installateur

  Bij na-isolatie check ventilatie en zonwering

  Bij na-isolatie van een woning kan het binnenmilieu verslechteren. Gebruik luchtmetingen als ingang naar een aanbod voor het optimaliseren van de ventilatie en zonwering....

 • E-installateurW-installateur

  Quickwins bij aansluiting op warmtenet

  Bij woningen met aansluiting op een warmtenet om van het gas los te gaan, zijn quickwins te realiseren. Zoals het goed inregelen en optimaliseren van de verwarmingsinstallatie, koken op inductie en aanpassing van de meterkast...

 • E-installateur

  Duurzaam zonne-energie opwekken

  De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Maar het gebeurt ook op veel grotere schaal: van zonneparken in Nederland tot grote...