Marktanalyse tool Installatiekansen.nl

Brengt marktkansen direct in beeld

De GIS-applicatie Installatiekansen.nl is een marktanalyse tool dat inzicht geeft in het gebruik van diverse warmtetechnieken in heel Nederland, tot op wijk- en buurtniveau, uitgewerkt vanuit de regionale energie strategieën (RES) met de focus tot aan 2030. Je kunt bijvoorbeeld zien waar er in jouw omzetgebied zonnepanelen zijn geplaatst en waar warmtenetten zijn aangelegd of gaan worden. Je kunt zelfs jouw eigen klantenbestand inlezen. Daarbij kan je in kaart brengen waar nog extra omzet mogelijk is, rekening houdend met de actuele wet- en regelgeving zoals de Informatieplicht en de energielabel C verplichting voor kantoren in 2023.

Deze tool is speciaal door Techniek Nederland ontwikkeld voor de leden en wordt gratis ter beschikking gesteld. De tool wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe datasets en een keer per kwartaal geactualiseerd.

In november 2022 is een nieuwe dataset toegevoegd waarin de kansen voor een hybride warmtepomp per gebouw in kaart gebracht kunnen worden. Heel handig in verband met de normering hybride warmtepompen per 2026!

 

Wat is het doel van de applicatie?

De applicatie bundelt beschikbare informatie over de gebouwde omgeving en benodigde veranderingen hierbinnen door de regionale energietransitie. Door zoekopdrachten te doen krijg je als ondernemer direct een overzicht van de commerciële kansen in jouw regio.

Voor wie is de tool bedoeld?

De focus in de energietransitie ligt in eerste instantie op 2030 en daarna op 2050. Om alle ontwikkelingen in beeld te brengen kunnen installateurs eigenlijk niet meer zonder een grondige marktanalyse. Het wordt steeds belangrijker om de blik vanuit de eigen organisatie te verbreden naar een integraal beeld van wat er in de eigen omgeving gebeurt op de langere termijn om toekomstbestendige keuzes te kunnen maken.

Met deze tool kunnen installateurs binnen het eigen werkgebied zien waar en op welke technische duurzame warmte oplossingen de komende jaren commerciële kansen zitten.

De tool maakt het mogelijk ook eigen analyses uit te voeren.

  • Strategisch: De tool geeft inzicht in de kansen bij verschillende doelgroepen en technische oplossingen in jouw regio en daarmee kun je een keuze maken voor de koers van je bedrijf komende tien jaar in de energietransitie.
  • Inzichten uit de tool bieden steun bij de strategiekeuze op de middellange termijn. Waar zit de toekomstige vraag en hoe wil ik mijn aanbod hierop organiseren? En beschikken mijn medewerkers over voldoende kennis om dat aanbod te kunnen waarmaken?
  • Operationeel: De tool biedt de mogelijkheid om gerichter communicatie en marketing op te zetten naar eigen bestaande klanten en/of nieuwe klanten te werven.

Wat kan je er mee?

Met de tool kunnen installateurs binnen het eigen werkgebied zien waar en op welke technische duurzame warmte oplossingen de komende jaren commerciële kansen zitten. De tool biedt enkele specifieke functionaliteiten die het mogelijk maken ook eigen analyses uit te voeren;

  • Wisselen tussen kansenkaarten. Het is mogelijk om verschillende informatiekaarten op te roepen. Deze informatiekaarten geven kansen voor verschillende doelgroepen en technieken per regio weer; dit noemen wij kansenkaarten. Andere informatiekaarten tonen specifieke informatie op gebouw en gebiedsniveau die relevant is voor het samenstellen van een kansenkaart.
  • Het importeren van eigen data. Het is mogelijk om een ‘eigen adressenbestand’ te importeren, informatie te vergelijken en deze eigen informatie te verrijken met de data uit de tool. Deze informatie kan vervolgens op de viewer bekeken worden, geanalyseerd en worden geëxporteerd voor eigen gebruik.  
  • Het exporteren van data voor eigen gebruik.
  • Het analyseren van eigen werkgebied. Het is mogelijk om eigen werkgebieden te creëren én selecteren om binnen deze werkgebieden zelfstandig analyses en specifieke zoekopdrachten uit te voeren. Deze analyses zijn niet alleen zichtbaar maar kunnen worden geëxporteerd voor eigen gebruik.
  • Downloaden van rapportages. Het is mogelijk om gebouw- en buurtrapportages op te maken en te downloaden. Deze rapportage geven een handig overzicht met alle relevante informatie per pand en/of gebied.

Wat zit er nu in?

Een overzicht van de beschikbare informatie, de databronnen en hoe deze verwerkt én geactualiseerd worden, kun je hiernaast in het groene blok downloaden. Elk kwartaal worden de datasets geactualiseerd.

Nieuwe dataset toont kansen voor hybride warmtepompen

In november 2022 is een extra dataset toegevoegd, de warmtepompen viewer. Deze data brengt in kaart waar de kansen zijn in een gebied om hybride warmtepompen te kunnen installeren. Per gebouw wordt aangegeven of het kansrijk of kansloos is voor deze duurzame techniek. Een belangrijke toevoeging aan de applicatie in verband met de normering hybride warmtepompen die per 2026 in gaat. 

screenshot GIS applicatie warmtepompen