Wat doet Techniek Nederland?

Branchevereniging voor de installatiesector

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Wij maken technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

Installatiesector

Wij vertegenwoordigen 80 procent van de omzet van de installatiebranche. De aangesloten installatiebedrijven bieden aan 120.000 personen werkgelegenheid. Hun omzet bedraagt circa 12,7 miljard euro. De technisch dienstverleners en installateurs binnen onze vereniging richten zich het adviseren, ontwerpen, berekenen, aanleggen, herstellen, veranderen, onderhouden en/of het technisch beheren van – en/of het uitvoeren van inspecties op werktuigkundige, elektrotechnische, signaalverwerkende of sanitaire installaties en dakwerk. Ze bedienen zowel de consumenten- als de zakelijke markt, in de private en publieke sector. Van woningbouw en utiliteitsbouw, van industrie tot infrastructurele sector, overal zorgen onze leden voor de slimme techniek waar Nederland op draait.

Technische detailhandel

De technische detailhandel is ook bij ons aangesloten en bestaat uit winkelbedrijven, gericht op de verkoop aan eindgebruikers van hoofdzakelijk sanitaire, werktuigbouwkundige, elektrotechnische of elektronische artikelen en de reparatie daarvan. Elektrotechnische en elektronische artikelen zijn witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur. Techniek Nederland vertegenwoordigt ruim 1.000 van deze winkelbedrijven die jaarlijks circa 3,5 miljard euro omzet realiseren.

De standpunten van Techniek Nederland over de energietransitie

Overheid, bedrijven en milieubeweging hebben in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het realiseren van de ambities op het gebied van energie en klimaat. In 2050 wil Nederland 95 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2030 moet dat al 49 procent minder zijn. De technische installatiebranche is daarbij onmisbaar en Techniek Nederland heeft met concrete voorstellen bijgedragen aan het Klimaatakkoord.

Techniek Nederland staat voor ambitieuze én realistische klimaatplannen die haalbaar en betaalbaar zijn. Het is mogelijk om de klimaatdoelen te realiseren zonder de burger met torenhoge kosten op te zadelen of de concurrentiepositie van het bedrijfsleven aan te tasten.

Vrijwel iedere woning die nu wordt opgeleverd is uitstekend geïsoleerd en prima te verwarmen met een warmtepomp. Deze woningen worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Aardgasvrije nieuwbouw is inmiddels vastgelegd in de wet.

Om bestaande woningen en gebouwen CO2-neutraal te maken, is de hele periode tot 2050 nodig. Alle huidige en toekomstige technische opties moeten worden benut: waterstof, duurzaam gas, hybride warmtepompen, warmtenetten en buitenlands aardgas. Ook de bestaande gasinfrastructuur is nodig; het is niet zo dat alle woningen op korte termijn van het aardgas af gaan.