Energietransitie in de provincie

Wat gebeurt er in jouw regio?

De energietransitie is een langdurig proces met als eerste stip op de horizon 2030 en met als einddoel 2050. De ambities zijn stevig en raken ons allemaal, particulieren en bedrijven door het hele land. Om de klimaatdoelen te halen is of wordt huidige wet- en regelgeving aangepast of nieuwe regels vastgesteld. Installateurs hebben daar nu al mee te maken. Overal in het land zijn projecten opgestart in de gebouwde omgeving. Vanuit het Rijk naar een wijkaanpak per gemeente. Belangrijk om daar kennis van te nemen want deze transitie biedt enorme kansen voor de installatiesector en daar willen wij je bij helpen. Kies je eigen provincie voor regionaal nieuws rondom de energietransitie. Daar vind je ook de contactgegevens van onze regioteams. 

 

landkaart Nederland met provincies

Uitgelicht

Nieuws

Overzicht alle regioteams Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft vijf regioteams die nauwe contacten in het veld onderhouden met onze leden. Een team bestaat uit een regiomanager voor belangenbehartiging en contact met regionale en lokale overheden en een relatiebeheerder voor contact met de bedrijven zelf.

Techniek Nederland regio's:

Op de afzonderlijke provincie pagina's vind je specifieke informatie uit die regio. Ook de contactgegevens van de regioteams vind je daar terug. 

regiokaart Techniek Nederland

Landelijke activiteiten energietransitie