Intentieverklaring 'Klimaatverandering en koeling'

Gebouwen aanpassen aan veranderend klimaat

Bij het ontwerp van woningen en gebouwen moet rekening worden gehouden met de toenemende behoefte aan koeling als gevolg van klimaatverandering. Techniek Nederland ondertekende daarom onlangs met een groot aantal andere organisaties de intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling’ waarin dit wordt onderschreven.

Ontwerpstandaarden voor gebouwen

We hebben steeds vaker te maken met hogere temperaturen, periodes van extreme hitte en langere periodes van droogte. De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten daarmee meer rekening gaan houden. Technieken, zoals nachtventilatie, de koelfunctie van warmtepompen en energiezuinige koeling zijn daarbij essentieel. Technische maatregelen moeten altijd plaatsvinden in samenhang met andere maatregelen, zoals meer groen en opvangen en opslaan van regenwater.

ventilator schoonmaken

Klimaatadaptief maken van Nederland

Algemeen directeur Erik van Engelen tekende de intentieverklaring namens Techniek Nederland. Hij benadrukt dat klimaatadaptatie een urgent thema is en dat het nodig is om snel stappen te zetten. Van Engelen: ‘We willen woningen en gebouwen de komende decennia comfortabel en aangenaam van temperatuur houden. Klimaatadaptief bouwen en installeren moet de norm worden.’

Samen resultaat boeken

Volgens Van Engelen spelen installateurs een belangrijke rol bij de klimaatadaptatie van de gebouwde omgeving, maar kunnen ze het niet alleen. ‘We moeten het samen doen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten, adviseurs en bouwers. Alleen dan gaan we resultaat boeken.’

Standaarden aanpassen

Techniek Nederland vindt het hoog tijd om de ontwerpstandaarden voor gebouwen aan te passen aan het veranderende klimaat. Naast de benodigde veranderingen in het ontwerp van ruimte en gebouw betekent dit een grotere behoefte aan koeling. Volgens Van Engelen moeten marktpartijen daarbij een rol spelen. ‘Dat levert standaarden op die zowel technisch haalbaar als betaalbaar zijn.’ Techniek Nederland zal nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van de ontwerpstandaarden.

Overleg Standaarden Klimaatadaptatie

De intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling’ is een initiatief van OSKA, het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie. Dit is een nationaal platform van overheden, bedrijven en kennisinstellingen dat zich richt op klimaatadaptatie en invoering van ontwerpstandaarden daarvoor. Behalve Techniek Nederland tekenden onder meer Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM (projectontwikkelaars), BNA (architecten), Provincie Zuid-Holland, en NVKL de intentieverklaring.