Profiteer van uitgebreide subsidieregeling zonnepanelen Zuid-Holland

Maak je klanten attent op de uitgebreide subsidieregeling voor de aanleg van zonnepanelen in Zuid-Holland. Eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen die geschikt gemaakt moeten worden om PV-panelen te kunnen installeren, komen in hiervoor aanmerking.

Omdat in de regeling de definitie van “constructief geschikt maken” is uitgebreid, komen in 2024 nu meer dak-eigenaren in aanmerking voor subsidie. Eigenaren die een dak, waterbassin of parkeerterrein aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief ter beschikking willen stellen, kunnen deze subsidie aanvragen. Bovendien is de uitbreiding van €500.000 gekregen.

Maak van bakkerijen tot sportclubs en scholen, attent op deze subsidieregeling die bovendien met €500.000 is uitgebreid naar €3,5 miljoen.

Check de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland.