Wat wordt er bedoeld met duurzame warmtebronnen?

Duurzame warmte wordt verkregen uit de bodem, de lucht, de aarde (geothermie), (afval)water, restwarmte, biomassa verbranding of van de zon. Ook het gebruik van duurzaam gas (biogas, groen gas, groene waterstof) hoort in dit rijtje thuis. Welke opties voorhanden zijn en welke keuzes tegen elkaar moeten worden afgewogen, verschilt sterk per regio.