Actieteam Netcapaciteit: coalitie van 14 partners voor snelle oplossingen

Een brede coalitie van 14 partijen waaronder Techniek Nederland, netbeheerders, een aantal andere brancheorganisaties en overheid wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren voor de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt meer grootschalige productie van energie uit zon en wind mogelijk en kan de elektrificatie van woningen, vervoer en de industrie versnellen. Dat is belangrijk voor de verduurzaming van onze energiehuishouding en voor het vestigingsklimaat in ons land.

De coalitie, onder de naam ‘Actieteam Netcapaciteit’, vraagt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie onder meer om een aantal wettelijke aanpassingen. Ook is voor een stimuleringsprogramma voor innovatieve oplossingen 200 miljoen euro per jaar nodig uit de nieuwe middelen voor klimaatbeleid.

De volledige coalitie bestaat uit: Energie-Nederland, Energie Samen, Energy Storage NL, FME, Holland Solar, IPO, Koninklijke Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE, NWEA, Techniek NederlandVNG, VNO-NCW/MKB Nederland en WENB.