Samenwerken met adviesplatforms verduurzaming

Welke platforms zijn er?

Wat is een adviesplatform? Op een adviesplatform voor woningverduurzaming krijgen particulieren informatie en advies over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Het platform biedt vaak een combinatie van on- en offline dienstverlening. Soms wordt voor een volledige digitale aanpak gekozen. We tonen in de applicatie Installatiekansen.nl  alleen platforms die direct samenwerken met installateurs.

We maken onderscheid tussen landelijk werkende platforms en lokale/ regionale energieloketten. Een belangrijk verschil tussen beiden is dat lokale/ regionale energieloketten vaak in opdracht van overheden worden geëxploiteerd, die vaak verlangen dat er geen bedrijven worden uitgesloten van deelname aan het loket.

Wat is een energieloket?

Een energieloket is een informatie- en adviesloket over energiebesparing en verduurzaming van woningen. Er zijn zo'n 100 lokale/ regionale energieloketten in Nederland. Iedere Nederlandse gemeente is aangesloten bij een loket. Het energieloket helpt inwoners bij hun vragen, digitaal, telefonisch of persoonlijk. Het energieloket is een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners om te komen tot een aardgasvrije en energie-neutrale leefomgeving.

Waarom is het slim om een samenwerking te overwegen?

Adviesplatforms en energieloketten krijgen steeds meer aandacht en invloed in de energietransitie. Het wordt daardoor steeds interessanter om er als installateur bij aan te sluiten. Ze zorgen voor zichtbaarheid van jouw bedrijf en kunnen nieuwe klanten opleveren.

Waar moet je op letten als je gaat samenwerken met een energieloket?

De mate van ontzorging die de adviesplatforms bieden aan installateurs verschilt. Sommigen leveren grote aantallen warme leads, anderen enkele minder warme contacten.

Energieloketten vragen soms een fee. Bepaal of die voor jouw bedrijf in lijn is met de zichtbaarheid en leads die ze nu en in de toekomst kunnen leveren.

Zorg voor goede content als je bedrijf zichtbaar wordt gepresenteerd op het platform.
Meer informatie over jouw bedrijfpresentatie op energieloketten.

Sommige energieloketten vragen om terugkoppeling over uitgevoerde opdrachten. Daaraan meewerken helpt om inzicht in de versnelling van de energietransitie te krijgen.
Meer informatie over regionale energieloketten.

Overzicht adviesplatforms particuliere woningverduurzaming

Selectiecriteria adviesplatforms:

  • Richten zich (o.a.) op particuliere individuele woningeigenaren
  • Hebben een digitaal platform waarop ze informeren en adviseren over woningverduurzaming.
  • Verwijzen (in welke vorm dan ook) door naar installatie- en bouwbedrijven.

 

Naam
Beschrijving

Verbeterjehuis

Het landelijk platform van BZK dat huiseigenaren één plek biedt waar zij advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Verbeterjehuis vormt tevens de centrale kennisbron waar andere energieloketten gebruik van kunnen maken.

Regionale en lokale energieloketten

Een energieloket is een digitaal platform waar particulieren informatie en advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Het merendeel van de +/- 100 regionale en lokale energieloketten zijn gebouwd door Greenhome, Duurzaam Bouwloket of Cronius, De eerste twee partijen zijn ook betrokken in de uitvoering van het energieloket. Cronius laat de uitvoering over aan derde partijen, bijvoorbeeld Hoom & energie coöperaties, Reimarkt, Groen Groei, of gemeenten. Bij het merendeel van deze energieloketten zijn lokale of regionale overheden opdrachtgever van het loket. Voor hen is het voorkomen van uitsluiting van uitvoerende bedrijven op het loket een belangrijke voorwaarde.

Winst uit je woning

Winst uit je woning is intermediair voor het verduurzamen van Nederlandse woningen door het organiseren van advies en  inkoop- & waardebonacties. Ze geven advies en organiseren in samenwerking met gemeenten en lokale uitvoerders & installateurs grootschalige gezamenlijke inkoopacties voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en verwarmingsinstallaties. Ze hadden begin 2021 met meer dan 60 gemeenten en 100 (lokale) uitvoerders samengewerkt.

HomeQgo

HomeQgo is het landelijke consumenten platform van The Sustainables. The Sustainables (thesustainables.nl) kiest voor volledig digitale advisering van particulieren met behulp van digitale tools. Deze tools bieden ze ook whitelabel aan aan derden, zoals Essent en Rabobank. Alle offerte-aanvragen lopen via HomeQgo.

Plusjehuis

Plusjehuis is een adviestool voor woningverduurzaming van Essent  met daarachter alle service bedrijven van Essent (Energiewacht, Kemkens, etc). Het is gebouwd op basis van de tooling van HomeQgo.

Rabobank

De Rabobank heeft een digitaal adviesplatform over woningverduurzaming op basis van de tooling van HomeQgo. Klanten worden doorverwezen naar installateurs van HomeQgo.

De Energiebespaarders

Online platform dat woningeigenaren koppelt aan lokale installateurs. Ze bieden 3 pakketten aan; een volledig digitale dienst en twee waarbij ze ook helpen met offerte vergelijk en coördinatie van het installatiewerk. De Energiebespaarders biedt de diensten ook via derden aan, bijv ABN AMRO.

Susteen

Susteen is gespecialiseerd in energie en subsidieadvies en de realisatie van de geadviseerde duurzame maatregelen voor particuliere, niet-monumentale woningen. Begin 2021 hadden meer dan 9.500 van de geadviseerde woningeigenaren hun huis met de hulp van Susteen energiezuiniger gemaakt.

Powerly

Powerly is een initiatief van Nationale Nederlanden. Bezoekers kunnen er een digitale woonscan doen en offertes aanvragen via Powerly.

Woonduurzaam

Digitaal advies en woonscan op locatie. Werken met installatieteams; ontzorging uitvoering door vaste partners (Bijv  Takkenkamp Isolatie en Zon Advies Nederland)