Zijn er nu al grote verschillen per regio?

Ja. Op allerlei fronten. In de ene regio wordt bijvoorbeeld duidelijk waar warmtevraag en warmteaanbod bij elkaar komt, hetgeen een kaart oplevert met warmteclusters. Daaruit is dan nog niet met zekerheid af te leiden of daar dan bijvoorbeeld een warmtenet wordt aangelegd. In de andere regio maakt de concept RES duidelijk dat er geen gebruik zal worden gemaakt van geothermie of restwarmte in de regio. Hoe dan wel in de behoefte aan duurzame warmte wordt voorzien is vervolgens aan de gemeenten om verder uit te zoeken.