Techniek Nederland en NVKL vormen een federatie

Energietransitie aanleiding samenwerking

Techniek Nederland en NVKL, de branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling werken sinds maart 2021 samen in een federatief verband. Aanleiding voor de samenwerking is de energietransitie. Beide verenigingen zien in de energietransitie een cruciale rol voor hun leden. Zij verwachten een grootschalige toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken

De vakgebieden warmtetechniek, koudetechniek en luchtbehandeling zijn steeds meer met elkaar verbonden. De samenwerking moet een impuls gaan geven aan kennisontwikkeling en investeringen in de green skills van de medewerkers volgens voorzitter Mart Peeman van NVKL.

Krachtenbundeling helpt lobby in Den Haag

Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, verwacht dat deze krachtenbundeling de lobby in Den Haag en bij andere stakeholders gaat helpen. Terpstra denkt dat Techniek Nederland en NVKL samen nog meer mogelijkheden hebben om de technieksector in de etalage te zetten. ‘Techniek is onmisbaar als je de klimaatdoelen wilt bereiken.  Onze leden zijn de Klimaataanpakkers. De sector biedt jongeren en zij-instromers een mooi loopbaanperspectief. Het wordt steeds aantrekkelijker om te kiezen voor een techniekopleiding of technische bijscholing'.

monteur aan het werk

Samenwerking vastgelegd in een routekaart

NVKL en Techniek Nederland hebben een routekaart opgesteld voor de samenwerking. Daarin staan onder meer afspraken over het optimaliseren van de dienstverlening naar leden en profilering van de leden naar (potentiële) klanten en eindgebruikers. Ook rond arbeidsmarkt en scholing en kwaliteitsbeleid gaan Techniek Nederland en NVKL nauw samenwerken binnen de federatie.

Bestuur van de federatie

NVKL vertegenwoordigt 425 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing. Techniek Nederland heeft 5.000 installatiebedrijven en technisch dienstverleners als achterban. Het federatiebestuur bestaat uit Mart Peeman, Charles Smets en Max Neus namens NVKL en Doekle Terpstra, Martin Hoekstra en Erik van Engelen namens Techniek Nederland. NVKL en Techniek Nederland blijven als zelfstandige verenigingen bestaan.