In hoeverre zijn die plannen voor mij als installateur van belang?

Voor de overschakeling naar duurzame warmtebronnen en alles wat daarbij komt kijken, geeft de concept RES opties. Geen definitieve keuzes. Het begint met een inventarisatie van beschikbare duurzame warmtebronnen in de regio. Met een inschatting van de warmtevraag, vaak met de ambitie om die warmtevraag terug te dringen. Daarnaast is in de RES in kaart gebracht welke duurzame warmtebronnen aanwezig zijn; denk aan het gebruik van warmte uit een afvalwater zuiveringsinstallatie. Dat wil dan nog niet zeggen dat deze bron ook in technisch en economisch opzicht te gebruiken is.