Kabinetsplan voor versnelde verduurzaming is doorbraak voor energietransitie

60% CO2-reductie in 2030

Techniek Nederland is blij met de plannen die het kabinet op 1 juni 2022 presenteerde om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Het kabinet heeft stevige ambities. Die zijn ook nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. De technieksector gaat alles op alles zetten om de plannen te realiseren.’

Verduurzaming nóg aantrekkelijker

Met een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiëring en ondersteuning wil het kabinet de verduurzaming van woningen versnellen. Het kabinet wil natuurlijke momenten benutten voor verduurzaming. Denk aan vervanging van de cv-ketel, groot onderhoud en aankoop van een nieuwe woning. Zo blijft de overlast voor bewoners beperkt en kunnen installateurs de woning efficiënt aanpakken. Verduurzaming krijgt een meer verplichtend karakter. Het kabinet wil ook wijken collectief verduurzamen. Techniek Nederland denkt dat de verduurzaming daardoor beter te plannen en te organiseren is. Het is wel zaak om snel méér mensen te laten instromen in de techniek. Een actieplan voor het technisch beroepsonderwijs is daarom dringend nodig. Techniek Nederland wil hierover snel in gesprek met het kabinet.

Het plan van het kabinet is erop gericht de CO2-uitstoot met 60% terug te dringen in 2030. Dat moet onder meer gebeuren door het Programma hybride warmtepompen, het Nationaal Isolatieprogramma, de versnelde aanpak van utiliteitsgebouwen en méér duurzame warmtebronnen en -netten. Ook innovatie en een continue opdrachtenstroom moeten de versnelde verduurzaming mogelijk maken.

Meer weten? Download het Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving.

Platform-Energie-1200x800-6