De overheid wil snel meer kantoren naar Energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren beschikken over Energielabel C maar dan moet er nog heel wat gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. De overheid gaat daarom gebouweigenaren actiever benaderen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft begin juli aan alle eigenaren van kantoorpanden die nog niet voldoen aan Energielabel C een brief gestuurd met het dringende verzoek het kantoorpand vóór 1 januari 2023 op het niveau van Energielabel C te brengen. Installateurs kunnen de komende tijd dus meer aanvragen verwachten van kantooreigenaren die hun panden willen verduurzamen. Maar uiteraard kun je als installateur ook zelf in actie komen en een gericht aanbod doen aan zakelijke klanten die onder deze regelgeving vallen.  

Kantoren zonder Energielabel C moeten dicht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat eigenaren weten dat zij hun gebouw alléén nog als kantoor mogen gebruiken als het op 1 januari 2023 over Energielabel C beschikt. De uiterste consequentie is dat een kantoor zonder Energielabel C zal moeten sluiten.

Druk om in actie te komen wordt groter

Ook andere organisaties komen in actie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten op te gaan controleren of kantoorgebouwen voldoen aan de verplichting van Energielabel C. Na de zomer sturen ook handhavingsdiensten een brief naar vastgoedeigenaren waarin ze erop aandringen snel werk te maken van de verduurzaming van hun pand.

Wat kunnen installateurs doen?

Als installateur kun je de wettelijk verplichte verduurzaming natuurlijk onder de aandacht brengen bij je klanten.

Gebruik sterke argumenten om je klanten te overtuigen:

  • De energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak snel terug in de vorm van een lagere energierekening.
  • Combineer de maatregelen meteen met de Informatieplicht maatregelen want ook aan die regelgeving moet worden voldaan. We hebben een handige tool, DEB, die de besparing berekent zodat het makkelijker wordt de klant te overtuigen.
  • Het kantoorpand neemt in waarde toe en is makkelijker te verhuren.

Overzicht kantoren die wel en niet voldoen

Techniek Nederland heeft per provincie op een rij gezet hoeveel kantoorpanden moeten voldoen aan het verplichte Energielabel C en hoeveel van die kantoorpanden nog niet over het label beschikken.

Energielabel C kantoren