Erkenning Afleversets vergroot kans op klussen

Werk je al aan warmtenetten of wil je ook gebouwen aansluiten op warmtenetten? Warmtebedrijven zullen je dan vragen om de erkenning Afleversets. Waarom deze erkenningsregeling is ingevoerd en hoe je die haalt, lees je op deze overzichtspagina over afleversets voor stadsverwarming.

Vanwege de energietransitie worden in veel steden warmtenetten gebouwd of daartoe plannen gemaakt. Inmiddels hebben een half miljoen Nederlandse huishoudens en gebouwen al stadsverwarming en dat worden er steeds meer. Installateurs sluiten de woninginstallatie aan op het warmtenet via een afleverset (het deel achter de voordeur). Warmtebedrijven willen de kwaliteit hiervan borgen via een erkenningsregeling.

Warmtebedrijven vragen om erkenning Afleversets

Daarom hebben brancheverenigingen Techniek Nederland, Energie Nederland en kwaliteitsorganisatie InstallQ een erkenning opgesteld. Deze erkenning wordt onderdeel van de marktuitvraag van warmtebedrijven en communicatie naar consumenten. Installateurs met deze erkenning op zak hebben hierdoor een streepje voor.

Stappenplan leidt tot erkenning

Voor het plaatsen van een afleverset is specifieke deskundigheid nodig. InstallQ heeft daarvoor de erkenningsregeling ‘Afleversets’ ontwikkeld, als aanvulling op de Hiervoor is door de branche een e-leaning, een theorietoets en een praktijkexamen ontwikkeld. De stappen die leiden tot het Bewijs van Vakbekwaamheid vind je op de website Vakmanschapafleversets.nl. Vragen? Check de FAQ bij Techniek Nederland.