Gasmonitor 2021: groei verkoop warmtepompen

Meer warmtepompen verkocht dan in 2020

De verkoop van warmtepompen groeide vorig jaar zowel procentueel als in aantallen sneller dan die van hr-ketels. Maar de hr-ketel blijft ook in 2021 nog het meest verkochte verwarmingsapparaat. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gasmonitor van Natuur en Milieu die onlangs is verschenen.

Het aantal verkochte warmtepompen nam toe met 16%. Daarmee vlakte de groei in 2021 iets af. Vorig jaar werden in totaal 72.300 warmtepompen verkocht. De stijgende verkoop van warmtepompen komt vooral door plaatsing in nieuwbouwwoningen omdat die sinds 2018 geen aardgasaansluiting meer krijgen. Het percentage hybride warmtepompen in de totale verkoop is niet precies bekend. Volgens de Gasmonitor waren er in 2021 ruim 3.800 gehonoreerde subsidieaanvragen voor een hybride warmtepomp, 6% meer dan het jaar ervoor. De verkoop van de hr-ketels kwam vrijwel volledig voor rekening van de bestaande woningen. In totaal zijn vorig jaar 431.000 hr-ketels verkocht ten opzichte van 428.000 in 2020.

De vraag naar warmtepompen groeit in 2022 sneller

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland laat de Gasmonitor niet de actuele vraag naar warmtepompen zien. ‘De cijfers uit de Gasmonitor gaan over 2021. Toen steeg de gasprijs aan het eind van het jaar al flink, waardoor de vraag aantrok. Maar dit jaar, sinds de inval van Rusland in Oekraïne, is de vraag naar hybride warmtepompen explosief gestegen.’

Afname wachttijd voor warmtepomp vanaf 2023

Terpstra verwacht dat de verkoop van warmtepompen vanaf volgend jaar nóg meer vaart zal krijgen. ‘Fabrikanten openen nog dit jaar extra productielocaties. Vanaf begin volgend jaar zijn vraag en aanbod weer in evenwicht. Dan nemen de huidige wachttijden ook af.’

Warmtepomp verplicht bij vervanging cv-ketel

Op 17 mei dit jaar kondigde minister De Jonge (Volkshuisvesting) aan dat huiseigenaren vanaf 2026 verplicht zijn bij vervanging van hun hr-ketel minimaal ook een hybride warmtepomp te laten installeren. Terpstra: ‘Dat zal voor installateurs een behoorlijke klus worden. Techniek Nederland zorgt dat de branche er klaar voor is. We gaan faciliteren dat er de komende tijd heel veel monteurs van hybride warmtepompen bij komen. Ook komen er overal in het land trainingslocaties.’ Om de massale overstap naar hybride warmtepompen mogelijk te maken, heeft de brancheorganisatie in het Actieplan hybride warmtepompen afspraken gemaakt met onder meer de overheid en de industrie.

Rapport Gasmonitor 2022

monteur bezig met een warmtepomp