Hybride warmtepomp levert flinke energiebesparing op

Rapport Installatiemonitor Warmtepompen 2021

Een hybride warmtepomp levert een aanzienlijke besparing op aan aardgasverbruik en draagt zo direct bij aan het verminderen van CO₂-emissie. Dit is de conclusie uit het rapport over de eindresultaten van het monitoringstraject Installatiemonitor Warmtepompen dat in februari 2022 verscheen.

Dit type warmtepomp heeft ook een hoge dekkingsgraad én een Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) van gemiddeld 3.8. Daarmee is de hybride warmtepomp een uitstekende technologie in de energietransitie van de Nederlandse woningbouw. Dat is goed nieuws voor consumenten die overwegen een hybride warmtepomp aan te gaan schaffen.

De aanschaf van een hybride warmtepomp leidt voor vrijwel alle typen woningen direct tot een besparing op de energierekening. Zeker nu de huidige gas- en elektriciteitsprijzen zo gestegen zijn. Als daarbij ook nog de huidige ISDE subsidie wordt meegenomen, is het mogelijk om de aanschaf van de pomp in acht jaar terug te verdienen.

Volgens het rapport voorziet de hybride warmtepomp in de praktijk in 60% van de gemiddelde jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming. De overige 40%, evenals de tapwatervraag, wordt ingevuld door de gasketel. Voor iedere kubieke meter aardgas die op deze manier bespaard wordt, gebruikt de warmtepomp 2,35 kWh elektriciteit. Dat betekent een SCOP van gemiddeld 3.8. De SCOP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte in de woning tegenover het elektriciteitsverbruik, gemiddeld over een jaar. De technologie kan goed toegepast worden in allerlei woningen; van oud tot nieuw en groot tot klein. Een goede isolatie in de woning leidt wel tot betere prestaties. Een hybride warmtepomp kan daarmee een stimulans zijn om meer energiebesparende maatregelen door te voeren en zo meer te besparen. Met mogelijk als doel een aardgasvrije woning.

Slimme meter data gebruikt voor het onderzoek

Installatiemonitor is de eerste grootschalige meetcampagne rond (hybride) warmtepompen op initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is in 2019 gestart. Adviesbureau BDH uit Harderwijk voert het onderzoek uit in samenwerking met Techniek Nederland, Enpuls (Enexis Groep), GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, en Stedin. Het doel van het project is onderzoek doen naar de praktijkprestaties van warmtepompen op basis van data vanuit de slimme meter. Er is specifiek gekeken naar de energetische prestaties van hybride warmtepompen, de impact op het elektriciteitsnetwerk van warmtepompen en de relatie tussen de prestaties en woningkenmerken.

Meer informatie en download van het rapport Installatiemonitor

 

 

hybride warmtepomp