Nieuwe publicatie helpt bij keuze juiste duurzame installatie

Welke warmtepomp is geschikt voor welke woning?

Op woensdag 11 mei is de publicatie ‘Strategische keuzes maken in duurzame installaties’ gepresenteerd tijdens het Energy Up-congres van Stroomversnelling. Deze publicatie helpt vooral woningcorporaties bij het bepalen van de juiste duurzame installaties per type woning. Maar deze informatie is ook waardevol voor bouwers en installateurs.

Huizen voorbereiden op duurzame warmtebron

In Nederland moeten komende jaren honderdduizenden woningen worden gerenoveerd en klaar zijn voor aansluiting op een duurzame warmtebron. Er is een rijke schakering aan technische oplossingen. Bouwkundig, maar ook op het gebied van duurzame installaties. Met name voor duurzame installaties geldt vaak een andere manier van ontwerpen, installeren, inregelen en onderhouden. Welke duurzame installatie voor welke woning geschikt is, blijkt nog best een puzzel. Een goed totaaloverzicht van de keuzes en mogelijke combinaties ontbrak tot nu toe. Deze publicatie geeft inzicht hierin.

De brancheorganisaties Aedes, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Techniek Nederland samen met Stroomversnelling hebben de handen ineengeslagen om meer inzicht te geven in de belangrijkste afwegingen bij het kiezen van duurzame installaties. Niet door voor te schrijven hoe het moet, maar door een denkwijze aan te reiken op basis van tot nu toe opgedane praktijkervaringen. Volgens een ‘redeneerlijn’ kan afgewogen worden welke installaties het beste passen bij een bepaald woningtype.

De publicatie ‘Strategische keuzes maken in duurzame installaties’ is alleen online beschikbaar en kan hier worden gedownload 


Voor woningcorporaties én bouwers en installateurs

‘Strategische keuzes maken in duurzame installaties’ is primair gericht op medewerkers van woningcorporaties die op strategisch en tactisch niveau naar de vastgoedportefeuille kijken. Maar ook bedrijfsleiders, managers en projectleiders bij bouw- en installatiebedrijven zullen er baat bij hebben.

Voor deze publicatie zijn circa 40 mensen geïnterviewd: experts en ervaringsdeskundigen van woningcorporaties, bouwers en installateurs, maar ook van brancheorganisaties en kennisorganisaties. De adviezen en inzichten uit de interviews zijn gecombineerd met beschikbare kennis uit deskresearch.

cover publicatie Strategische keuzes in duurzame i