RES 1.0 Noord-Holland ongewijzigd, zoekgebieden aangepast

Noord-Holland houdt de ambitie van 6,3 TWh uit de RES 1.0 overeind, maar een aantal zoekgebieden wordt aangepast. Het proces van de RES gaat nu over naar de uitvoeringsfase. De RES 1.0 wordt tot 2030 iedere twee jaar geactualiseerd. Vanuit beide energieregio’s wordt een forse bijdrage gedaan aan de landelijke doelstelling van 35 TWh duurzame elektriciteit in 2030. De ambitie van de RES Noord-Holland Noord bedraagt 3,6 TWh en die van de RES Noord-Holland Zuid 2,7 TWh. De aanpassingen aan zoekgebieden op basis van de besluitvorming worden in de uitvoeringsfase verwerkt in de online RES-viewer.

Meer info

windmolens