Nieuw: de Routewijzer warmtepompen

Alles wat je moet weten over warmtepompen

Je vind deze routewijzer op de homepage, onder het groene kader via de speciale button. Het platform is opgezet om installateurs inzicht te geven over allerlei zaken rondom de energietransitie en die informatie gebundeld op een plek aan te bieden, vertaald naar de praktijk van de installateur.

Veel behoefte aan ondersteuning in klantgesprekken

Er blijkt onder onze leden veel vraag te zijn naar makkelijk toegankelijke informatie voor eigen personeel maar ook voor klanten. Er zijn nog veel vragen over duurzame technieken zoals warmtepompen en specifiek over hybride warmtepompen. De hybride variant is momenteel heel populair vanwege de gestegen energieprijzen maar ook omdat dit de meest logische, eerste stap is naar een aardgasvrije vorm van verwarming naar 2050 toe.

Wat vind je in de Routewijzer Warmtepompen?

Heel veel informatie over warmtepompen. Welke soorten zijn er, wanneer kies je voor welke techniek? Wet- en regelgeving zoals de normering hybride warmtepompen per 2026, scholing op het gebied van warmtepompen, welke kansen biedt deze duurzame techniek en tot slot diverse tools die we vanuit Techniek Nederland voor je ontwikkeld hebben.

Hoe vertel ik het mijn klant?

Uit onderzoek van Milieu Centraal is deze zomer gebleken dat veel consumenten, die van het gas af willen, de overstap willen maken naar een hybride warmtepomp. Maar het ontbreekt ze vaak aan kennis op dit onderwerp. In de praktijk blijkt, uit reacties van onze leden, dat installateurs daarom veel tijd kwijt zijn in het voorgesprek met de klant om een goede uitvraag te doen en een reële offerte te maken. Regelmatig leidt dat toch tot teleurstellingen omdat het huis uiteindelijk niet geschikt blijkt te zijn voor een warmtepomp. Zonde van jouw tijd en die van de klant. Om je te helpen bij die uitvraag en om de klanten goed te informeren hebben we een aantal middelen ontwikkeld. Meer informatie over deze middelen vind je in de Routewijzer, onderdeel Tools.

UV05923_1600x900