Subsidie DUMAVA start 3 oktober 2022

Bestemd voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Hou je je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed voor zakelijke klanten? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorg- of cultuurinstellingen, verenigingsgebouwen, buurthuizen, religieuze instellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Dit kan interessant zijn voor je klanten in de utiliteit en ze misschien net dat zetje geven dat nodig is om in actie te komen. De regeling geldt niet voor vastgoed in de sportsector. Die organisaties kunnen gebruik maken van de BOSA regeling.

De subsidie start op 3 oktober 2022 en duurt tot 31 december 2023. Voor de aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig en aanvragen doe je online. Via deze pagina Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) vind je een concept aanvraagformulier.

De hoogte van de subsidie (bij voldoen aan voorwaarden) kan oplopen tot maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag. In de subsidiepot zit nu totaal 150 miljoen.

Waarvoor geldt de subsidie?

De subsidie geldt voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf je voert een integraal verduurzamingsproject uit. Je vindt de maatregelenlijst hier.

Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voer je verduurzamingsmaatregelen uit;

Het betreffende maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is het vastgoed opgeleverd na 2012? Dan kom je alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;

Webinar

Op dinsdag 13 september 2022 vond het webinar over DUMAVA plaats. Hierin vertelt de RVO alles over de regeling, het aanvraagproces en meer. Kijk het webinar terug.

Doel van de regeling

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

UV02860-1600-detailhandel