Subsidie Verduurzaming MKB start 1 oktober 2021

Mkb-ondernemers, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen maar wel hun bedrijfspand willen verduurzamen, kunnen per 1 oktober 2021 subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Ook kunnen deze ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen. Denk aan een accountant voor het regelen van de financiering of een projectleider inschakelen voor de inkoop van de maatregelen. Tachtig procent van het advies en de ondersteuning wordt vergoed door de overheid; de ondernemer betaalt zelf twintig procent.

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. De subsidie is dus interessant voor installatiebedrijven die zelf niet aan de Informatieplicht hoeven te voldoen qua energieverbruik maar toch hun bedrijfspand willen verduurzamen. Maar deze regeling is ook een stimulans voor zakelijke klanten waarbij die ondernemers mogelijk de ondersteuning van jou als adviseur of installateur kunnen vragen. Meer informatie over de rol van energieadviseur.

Voor wie is deze regeling?

Deze subsidieregeling is voor mkb-bedrijven tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van max. € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor krijg je subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van bedrijfspanden of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur (niet werkzaam bij jouw bedrijf als het om je eigen bedrijfspand gaat) en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Voor het onderdeel advies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidie van € 750. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand.

Wat houdt een energieadvies in?

Bij een energieadvies moet je denken aan een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Kleinere aanpassingen zoals het aanbrengen van ledverlichting vallen er ook onder. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur of denk aan aanpassingen in overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bedrijfswagens.

Mkb’ers kunnen installateurs inhuren voor ondersteuning

Voor de ondersteuning mogen Mkb-ondernemers naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals bijvoorbeeld een installatiebedrijf die de ondernemer adviseert en bedrijfsmatig ondersteunt bij het uitvoeren van de maatregelen. De regeling gaat dus uit van advies en ontzorging zoals het aanvragen en beoordelen van offertes, aanvragen een subsidie, opstellen van een business plan of het regelen van een lening. De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen subsidie

Subsidie aanvragen kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij RVO. Uitkering van de subsidie gebeurt achteraf.

Voor de voorwaarden ga je naar de site van RVO.nl: Voorwaarden SVM | RVO.nl | Rijksdienst

Naast de SVM-regeling kun je mogelijk gebruikmaken van deze andere regelingen bij het realiseren van een maatregel:

Meer weten?

overleg