Het Warmtepomp versnellingsplan voor 60 miljoen pompen in Europa

EU Heat pump accelerator van de EHPA

De European Heat Pump Association (EHPA) heeft op 7 juni de Heat Pump Accelerator gelanceerd oftewel het Warmtepomp versnellingsplan. Dit plan was op 6 juni al gepresenteerd aan de Eurocommissaris voor Energie, Kadri Simson. Een groep van 23 Europese organisaties hebben dit plan opgezet met uitgewerkte oplossingen voor de grootste knelpunten voor de uitrol van de warmtepomp in Europa, zoals het gebrek aan eenduidige informatie voor consumenten, de hoge operationele kosten en het nijpend tekort aan installateurs. De ministeries van BZK, EZK en Natuur & Milieu zijn vanuit Nederland betrokken bij de opstelling van dit stappenplan.

60 miljoen extra warmtepompen in Europa in 2030

Voor het eind van 2023 moet de Europese Commissie het eerste Europese warmtepomp actieplan publiceren, ter ondersteuning van het REPowerEU-plan dat in mei 2022 startte. Dat is het plan van de Europese Commissie om uiterlijk 2030 niet langer afhankelijk te zijn van Russische olie en aardgas. Het plan bestaat uit drie pijlers en moet de EU helpen op het gebied van energiebesparing, de productie van schone energie en het diversifiëren van de energievoorziening.

In 2030 moeten er volgens het REPowerEU-plan 60 miljoen extra warmtepompen zijn geïnstalleerd in Europa. Nu zijn dat er 20 miljoen. Een versnelling is nodig om de doelstellingen te kunnen halen.

De vijf oplossingen uit het Warmtepomp versnellingsplan:

  1. Schone verwarming moet de standaard worden
  2. Ondersteun Europees leiderschap in de industrie
  3. Verhoog de integratie van energiesystemen met flexibele warmtepompen
  4. Maak het makkelijker voor consumenten qua informatievoorziening en betaalbaarheid
  5. Ontwikkel de benodigde vaardigheden van personeel en zorg voor voldoende arbeidskrachten

Per oplossing worden aanbevelingen gedaan voor de aanpak om tot die oplossing te komen.

U kunt de Heat Pump Accelerator hier downloaden

 

monteur verwijdert front van warmtepomp