Warmtetour 2023 van start

De energietransitie heeft ons al veel kennis en ervaring opgeleverd. Die willen we graag delen en toegankelijk maken. Speciaal voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector organiseren Aedes en Platform31, met partners Techniek NL en Bouwend Nederland, de Warmtetour 2023.

De Warmtetour bestaat uit vier webinars waar corporaties en hun bouw- en installatiepartners hun ervaring met verschillende warmteconcepten delen. Je krijgt handvatten en oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk van de energietransitie. Je kunt je voor iedere bijeenkomst apart opgeven.

Klik hier om je aan te melden 

Programma Warmtetour

 

Gasloos in de gestapelde bouw: Hoe dan?

5 oktober | 13:00-15:00

Niet in alle wijken wordt een groot warmtenet aangelegd. In eengezinswoningen wordt dan voor een (hybride) warmtepomp of een andere duurzame installatie gekozen. Maar voor meergezinswoningen en gestapelde bouw zijn individuele installaties vaak niet zo’n logische keuze.

Hoe kunnen woningcorporaties complexen met gestapelde woningen toch gasloos maken? Welke warmteconcepten kunnen dan worden toegepast? En wat betekent dit voor de haalbaarheid en kosten? We delen praktijkvoorbeelden en ervaringen van kleinschalige warmtenetten op blokniveau en staan stil bij geleerde lessen. We zetten in op het tonen van drie verschillende concepten:

  • Een hoog-temperatuur installatie op het dak, of naast het complex. Hierbij zijn zo min mogelijk ingrepen nodig aan de isolatie van de schil en het afgiftesysteem van het complex.
  • Een laag-temperatuur installatie die gebruikmaakt van warmteopslag.
  • Een warmtenetwerk door verschillende bouwblokken te clusteren. Overcapaciteit in één van de bouwblokken wordt gedeeld met de rest.

 

Belofte waargemaakt? Alles over monitoring in rendement en kosten

2 november | 13:00-14:30

Hoe presteren energieconcepten in de praktijk? Is het concept werkelijk woonlastenneutraal? We delen hier voorbeelden waar monitoring op afstand plaatsvindt.

 

Isoleren of installeren?

21 november | 13:00-15:00

Wanneer kies je voor isolatie met nadruk op aanpak van de schil (o.b.v. trias energetica) en wanneer voor een aanpak met meer nadruk op de energie-installatie (Urgenda-aanpak)? Aan de hand van twee verschillende praktijkvoorbeelden van Woonconcept en Parteon brengen we de samenhang tussen ingrepen in de schil in combinatie met installaties in beeld. Hoe is de aanpak gefaseerd: projectmatig (schil) en via de onderhoudscyclus (installatie)? Welke keuzes zijn gemaakt? We vergelijken de isolatie-aanpak met de installatie-aanpak. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is de relatie met de onderliggende strategische keuzes/duurzaamheidsstrategie van de twee corporaties?

 

Van pilot naar praktijk: Hybride en all-electric

18 januari 2024 | 13:00-14:30

Hoe ga je van een pilot naar de praktijk? Ga je isoleren/installeren in onderhoudsprocessen of kies je voor een projectmatige aanpak? Welke afwegingen neem je mee bij deze keuze  Het gaat dan om vragen als: Wat is je vastgoedstrategie? Wat is de transitievisie warmte? In welk type woningen doe je wat (grondgebonden en gestapelde woningen; bij welke labels?). Wat speelt er in de wijk? En hoe kijken bewoners er tegenaan?

warmtenet

Wat levert de Warmtetour jou op?

  • Inzicht in het thema energietransitie en de toepassing in de praktijk
  • Kennis en inzichten die je kunt toepassen in je eigen verduurzamingsstrategie
  • Praktische handvatten om zelf meteen mee aan de slag te gaan

Voor wie?

De Warmtetour is interessant voor portefeuillemanagers, managers vastgoed, projectmanagers/-leiders, vastgoedstrategen en adviseurs verduurzaming bij corporaties.