Webinar: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

Op 1 januari 2024 is de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) gewijzigd. De RVO en BZK organiseren een gratis webinar op dinsdag 23 januari 2024 van 19.00 uur tot 20.00 uur waarin uitgebreid de wijzigingen worden besproken.

Het Klimaatakkoord stelt als doel dat alle woningen en gebouwen in Nederland vóór 2050 CO2-arm zijn. Daarom investeren we in verduurzamende maatregelen voor huur- en koopwoningen. De SVVE draagt hier aan bij.

Voor wie?

 • VvE’s
 • woonverenigingen
 • wooncorporaties
 • Maar ook voor installatiebedrijven die hier actief mee bezig zijn

Wijzigingen per 1 januari 2024

In 2024 veranderen de voorwaarden van de subsidieregeling. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 • Je kunt subsidie aanvragen voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen.
 • Je kunt een bonussubsidie krijgen voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen.
 • De minimale isolatie-eisen versoepelen voor de verduurzaming van monumenten.
 • De subsidie voor oplaadpuntenadvies wordt verlengd tot 2027.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur.

Heb je in 2023 de SVVE aangevraagd? Dan blijven de voorwaarden daarvan hetzelfde.

Programma

Tijdens het webinar komen de volgende sprekers aan bod:

 • Heleen van der Meer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) licht het overheidsbeleid rondom de wijzigingen toe. 
 • Constan Custers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legt de wijzigingen in de subsidieregeling uit. 
 • Sipke Castelein van RVO vertelt over de nieuwe subsidie voor basislaadinfrastructuur. 
 • Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds vertelt over de VvE energiebespaar-lening.

Je kunt ook vragen stellen over de SVVE en de gewijzigde voorwaarden.