Dingen veranderen? Doe dan mee!

Serie: Ondernemers in transitie

Roel van Stokkum draagt met weidse blik bij aan het succes van zijn bedrijf en helpt de branche naar een hoger plan. Al jaren zet hij zich in voor Techniek Nederland en Wij Techniek. Voor het algemeen belang. ‘Als je dingen wilt veranderen, doe dan mee.’

Voordat Verweij Elektrotechniek uit Nieuwegein verhuisde naar het veel ruimere, nieuwe bedrijfspand, kwam het vaak voor dat Van Stokkum zijn eigen kantoorruimte afstond aan zijn medewerkers. ‘Ik zocht dan een andere werkplek, zodat mijn mensen de ruimte hadden om op veilige afstand van elkaar te werken op kantoor in coronatijd.’ Het is kenmerkend voor hoe hij zichzelf vaak wegcijfert voor het grotere geheel. Binnen zijn bedrijf, maar ook binnen de branche. Van Stokkum steekt veel tijd in het verbeteren van het onderwijs, in techniekpromotie en het brainstormen over de toekomst van de branche. Hij is actief lid van de regiocommissie Noordwest van Techniek Nederland en van het regioplatform Wij Techniek Midden.

 

portret Roel van Stokkum, installateurRoel van Stokkum, fotograaf Marco de Swart

Liefdewerk oud papier

‘Tien jaar geleden zag ik dat de branche afkalfde, dat techniek niet meer als sexy werd gezien en dat onderwijs en bedrijfsleven verder uit elkaar groeiden. Als ondernemer in een prachtige branche, wilde ik daar verandering in brengen. Iets bijdragen aan een betere toekomst. Ik ben begonnen om het onderwijsprogramma van een regionale school te updaten, om die beter aan te laten sluiten op onze behoeftes.’

Zo kwam Van Stokkum uiteindelijk in het regioplatform van Wij Techniek terecht. Het platform overlegt met scholen en opleidingsbedrijven over het versoepelen van de instroom van nieuw talent in de branche. Het is liefdewerk oud papier, maar het levert ook veel op. ‘Natuurlijk heb je er zelf als bedrijf profijt van dat je goede contacten hebt met het onderwijs. Maar de insteek is toch echt het grotere plaatje’, zegt de directeur.

Ik ben niet te kopiëren

Naast vergaderen en brainstormen, steekt Van Stokkum ook gewoon de handen uit de mouwen. Hij hielp bijvoorbeeld om het project ‘Ken je buren’ op te zetten in de regio, dat collega-bedrijven laagdrempelig met elkaar in contact brengt. ‘De wereld individualiseert, maar we hebben elkaar juist nu hard nodig. Om te sparren over ontwikkelingen en kansen, over samenwerking. Openheid tussen collega’s is belangrijk. Van mij mag je alles weten. Ik zeg altijd: je doet geen zaken met de tent, maar met de vent. En ik ben niet te kopiëren. Dus deel en leer van elkaar. Als ondernemer kan het best wel eens eenzaam voelen. Alle ogen op kantoor zijn op jou gericht en soms weet je het zelf ook niet. Vraag dan eens hoe een ander dat doet.’

Motivatie belangrijker dan kennis

Ook is hij actief met het promoten van de techniek in de regio. ‘We zetten ons bedrijf, maar daarmee ook de elektrotechniek in algemene zin, actief op de kaart bij de jeugd. We organiseren rondleidingen op het bedrijf voor leerlingen en laten hen in onze showroom ruiken, voelen en proeven wat we doen. In ons nieuwe pand hebben we een leslokaal waar leerlingen van praktijkscholen theorie en examen kunnen doen in een omgeving waar alles is zoals in de praktijk. Verder bieden we continu stageplekken, crisis of niet, en maken we maatwerkopleidingen voor jongeren die wel willen maar niet over de juiste papieren beschikken.’ Ook daarin wijkt Verweij af van veel andere bedrijven. Het bedrijf neemt nieuwe mensen niet aan op kennis en kunde, maar op motivatie. ‘Dat eerste kan je hen nog bijbrengen, het tweede niet.’

Bijdragen geeft voldoening

In de regiocommissie van Techniek Nederland bouwt Van Stokkum mee aan de vergezichten voor de branche. Hij praat mee over regelgeving, aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en wat bedrijven nodig hebben om zich klaar te stomen voor de energietransitie. ‘De wereld verandert snel, maar onze branche is conservatief. Ik wil mensen prikkelen om te veranderen. Meehelpen aan verandering en verbetering. Collega’s meenemen op de trein naar de toekomst. In commissies neem je je verantwoordelijkheid en sta je mede aan het roer. Je kan wat van de cao vinden, scholen porren om van koers te veranderen. Het gevoel dat je wat bijdraagt aan de wereld van techniek en onderwijs, dat geeft mij voldoening. Het zou mooi zijn als meer collega’s zich actief gaan inzetten in de regio. Dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor hun toekomst. Het kost je misschien een dag per kwartaal, maar je krijgt er ook veel voor terug.

Bron: dit artikel verscheen ook in De Verbinding, ledenmagazine nr. 9, jaargang 3, maart 2021