Privacy statement

Wat doen wij met uw gegevens?

Techniek Nederland respecteert de privacy van haar leden, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers.

Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.