Warmtepompen beleid vanuit de overheid

opening VSK beurs 17 mei 2022 met Hugo de Jonge

Wat wil het kabinet?

Het kabinet heeft op 17 mei 2022 aangekondigd dat vanaf 2026 de (hybride) warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Bij vervanging van de oude cv-ketel moeten consumenten dan overstappen op een duurzaam alternatief zoals een aansluiting op een warmtenet (wanneer mogelijk), een zonnewarmtesysteem, een volledige elektrische warmtepomp of een hybride warmtepomp. Het kabinet wil via normering verduurzaming van woningen versnellen. Communicatie over en subsidies voor duurzame verwarmingsinstallaties ondersteunen consumenten bij het maken van een duurzame keuze.  

Deze norm geeft duidelijkheid voor installateurs en leveranciers en woning- en gebouweigenaren. Voor deze norm zal het Kabinet het Bouwbesluit op onderdelen aanpassen. Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, wordt er een uitzondering gemaakt. 

 

Veelgestelde vragen over normering hybride warmtepompen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op haar website een lijst van veelgestelde vragen gepubliceerd voor consumenten. 

Klik hier voor deze lijst. 

Warmtepompen, beleid vanuit de overheid

 • Regelingen duurzame energie in de regio

  Behalve subsidies en activeiten vanuit de landelijke overheid worden er in de provincies en in gemeenten ook initiatieven ontwikkeld. De regionale en lokale overheden stellen ook regelmatig subsidies beschikbaar voor bewoners...

 • Subsidie warmtepompen

      Tot en met 2030 worden woningeigenaren ondersteund bij deze overstap naar duurzame warmteoplossingen. Zo blijft de ISDE subsidie op de aanschaf van o.a. (hybride) warmtepompen en zonneboilers beschikbaar en is deze dit jaar...

 • Overheidsommunicatie over warmtepompen

  Met de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische zaken en ketenpartners zijn afspraken gemaakt over de verdere opschaling van hybride warmtepompen in het Actieplan hybride warmtepompen. De Rijksoverheid heeft een publiekscampagne...

 • Koers van het kabinet

  Het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving is op 1 juni 2022 door Minister Hugo de Jonge gepresenteerd. Het doel van het programma is om een duurzame woning voor iedereen binnen bereik te brengen. Er zijn 5 programmalijnen...