Warmtenetten

Nederland gebruikt circa de helft van haar energie voor warmte (en koude). Energiebesparing, hernieuwbare warmte en restwarmte kunnen een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Een belangrijk deel van de benodigde warmte kan geleverd worden door het toepassen van warmtenetten. In Nederland bestaan al diverse bestaande warmtenetten, zoals in Purmerend, Rotterdam en Utrecht. Er worden nieuwe warmtenetten aangelegd voor restwarmte en duurzame warmte, zoals het Groene Net in Limburg. Vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen en recente ontwikkelingen zijn er veel nieuwe mogelijkheden die kunnen worden gecombineerd zoals geothermie, biogas en biomassa.

 

Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse woningen en gebouwen. De verplichting om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgas is al verdwenen. De verwarming gaat voor een deel plaatsvinden via warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, energiebedrijven, afvalverbranding en warm water uit geothermie.

UV05949-warmtenet-1600x900

Scholing en bijscholing

Onderstaand vind je een aantal cursussen die bijdragen aan het leveren van kwaliteit en veiligheid voor het adviseren, motiveren en ondersteunen in de aanleg van warmtenetten.

Training warmtenetten

Na afloop van de cursus ben je in staat om te adviseren, motiveren en (basis) berekeningen te maken en zelfstandig kritische vragen te stellen ten aanzien van aanleg en aanpassing van warmtenetten

Training waterzijdig inregelen van CV-installatie/warmtepomp

Het inregelen van de ontwerpvolumestro­men in een cv-installatie en/of warmtepompinstallatie, wordt met de intrede van de warmtepompen ineens veel belangrijker. Deze training leert je diverse technieken hiervoor.